Ara

GDO Serbetliği Resmîleşti

Resmî Gazete'de yer alan yönetmelik ile GDO resmî serbestleşti.

gdo | 29 mayıs 2014 | resmi gazete

Hiç yorum yok: